Najlepsze na rynku

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany ze spółką Motorola, Lenovo ani Rossmann.
Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs.
0
?>